Otwarte drzwi do sal, przeszklone drzwi to niezbyt często spotykany widok w naszych placówkach. Co może się zmienić w funkcjonowaniu całego przedszkola lub szkoły, gdy wprowadzimy zasadę otwartych drzwi? Temu zagadnieniu przygląda się dr Danuta Elsner.
Coraz więcej wyników badań podkreśla znaczenie czytania dzieciom już od najmłodszych lat. W jaki sposób promować czytelnictwo w naszych placówkach? Od kiedy czytać małym dzieciom? To pytania, na które szukamy odpowiedzi w reportażu Włodzimierza Kalety i wywiadzie z Barrym Zuckermanem, amerykańskim lekarzem, który zaleca czytanie już kilkumiesięcznym dzieciom.


Dbając o rozwój poznawczy najmłodszych, realizując różnorodne programy, warto podkreślić znaczenie zabawy. Piszą o tym Janusz Rusaczyk i Joanna Jarmużek. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, które przygotowują się do rozpoczęcia edukacji w szkole. O tym, jak wspierać je w osiąganiu gotowości szkolnej, przypomina nam Karolina Turek.
Wykluczenie z grupy to jedno z najbardziej dotkliwych i bolesnych przeżyć, jakiego może doświadczyć przedszkolak czy uczeń. Ze zjawiskiem takim spotykamy się już w grupach bardzo małych dzieci. Staramy się temu przeciwdziałać np. poprzez zajęcia edukacyjne, lecz nie zawsze jest to skuteczne. Co może być źródłem tego problemu i jak sobie z nim ra-dzić, podpowiada Agnieszka Pomianowska.

Spis treści
Inspiracje, innowacje, informacje
Czy każde dziecko lubi komplementy?
Zaniedbanie emocjonalne a rozwój mózgu
Sposoby na uśmiech w 2020 r.
Super Dyrektor
Współpraca i rozwój, Anna Jakubiec
Zarządzanie i rozwój
Nie mamy nic do ukrycia, Danuta Elsner
Prawo
Bójki w szkole, Przemysław Gogojewicz
Meandry oświaty
Jak zachęcić dzieci do czytania, Włodzimierz Kaleta
Teoria a praktyka
Zabawa jest ważna!, Janusz Rusaczyk
Prace domowe, Magdalena Krawczonek
Edukacja elementarna
Dlaczego i jak czytać dzieciom?, Agnieszka Pomianowska
Jak wspierać rozwój poznawczy dzieci, Joanna Jarmużek
Przedszkolaki u progu szkoły, Karolina Turek
Z praktyki pedagogicznej
Dziecko odrzucane przez grupę, Agnieszka Pomianowska
Relacje nauczyciela z rodzicami, Ewa Góralczyk
Felieton
Musi być logicznie!?, Klemens Stróżyński
Porady
Pytania do eksperta
Kalendarium