Przekazujemy Państwu bieżący numer kwartalnika Przed Szkołą. W marcowym numerze szeroko przedstawiona jest praktyka stosowania w trakcie procesu edukacyjnego małych dzieci – w praktyce przedszkolnej – idei konstruktywizmu oraz koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Tekst pt. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka wskazuje diagnozę jako podstawowy element skutecznego działania edukacyjnego pozwalający m.in. na wyrównanie szans edukacyjnych. W tekście Ewy Kurzak zaprezentowane zostało bardzo ciekawe przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie – mowa o międzynarodowej współpracy wspomnianego przedszkola w ramach programu e-Twinning. W artykule zamieszczone są informacje na temat samego projektu, wskazówki do tego, jak organizować projekty e-Twinning oraz zaprezentowane wszystkie zrealizowane przez głogowskie przedszkole projekty w tym zakresie.Kolejny przedstawiony na łamach marcowego Przed Szkołą projekt to Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne, którego celem jest zwiększenie świadomości tego,jak wielką wagę ma wczesna edukacja oraz wprowadzenie jej na wsiach. W artykule dokonane zostaje również wstępne podsumowanie tego projektu, którego wyniki prowadzą do bardzo ważnych wniosków. [...]

 

SPIS TREŚCI

EDUKACJA ELEMENTARNA

Praktyka przedszkolna inspirowana konstruktywizmem Małgorzata Sławińskas
Wszystkie dzieci są zdolne. Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym Ewa Suchecka
Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch

Z PRAKTYKI DYREKTORA

O kulisach międzynarodowej współpracy głogowskiego przedszkola Ewa Kurzak

O PROJEKTACH

POMOST, czyli łagodne przejście dziecka z przedszkola do szkoły oraz w szkole z klasy III do IV
Ośrodki przedszkolne na Mazowszu Monika Rościszewska-Woźniak

PRAWO DLA PRZEDSZKOLA

Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach Ewa Brańska

PORADY

Pytania i porady