W numerze

Przekazujemy Państwu czerwcowy numer Przed Szkołą, w którym poruszana jest m.in. kwestia edukacji przedszkolnej w ujęciu ciągłości edukacyjnej. Tekst Przedszkole fundamentem edukacji wskazuje, że najważniejszym etapem edukacji człowieka jest właśnie przedszkole. Dodatkowo autor przedstawia sposoby motywacji dzieci oraz jej istotę.
Artykuł Oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich w stosunku do szkoły omawia wyniki badań dotyczących opinii rodziców na temat obniżenia wieku szkolnego oraz ich oczekiwania względem szkoły.
W najnowszym numerze prezentujemy również koncepcję pozwalającą na efektywniejszą i lepszą pracę z przedszkolakami – Wielointeligentna edukację dla dziecka, opierającą się na założeniach teorii Howarda Gardnera – omówiona została ona w artykule Wielointeligentna edukacja dla dziecka – diagnozowanie.
W numerze prezentujemy również kolejne przedszkola: w tekście Tradycje Śląska Opolskiego a metoda projektów – przedszkole z Opola, w którym do zapoznania dzieci z różnymi tradycjami i obrzędami wykorzystywana jest metoda projektu, w artykule Zanim będę przedszkolakiem – eksperyment pedagogiczny przedstawiamy natomiast przedszkole z Wodzisławia Śląskiego, w którym realizowany jest eksperymentalny projekt polegający na stworzeniu w przedszkolu grupy dla dwulatków. [...]