W NUMERZE

Przekazujemy Państwu wrześniowy numer kwartalnika Przed Szkołą. Przedstawiamy w nim przykład kolejnej koncepcji pracy z dziećmi – diagnozę rozumiejącą, która pozwala na lepsze zrozumienie przedszkolaka i efektywniejsze wykorzystanie potencjału każdego dziecka w procesie edukacji przedszkolnej.
W wywiadzie z dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych Michałem Federowiczem poruszamy kwestie związane z edukacją elementarną i ciągłością edukacyjną obejmującą edukację od żłobka do studiów. Ważnym artykułem porządkującym uregulowania prawne związane z opłatami za edukację przedszkolną dzieci jest tekst Opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach. Omawia on zmiany prawne i podaje praktyczne przykłady ich zastosowania. W kolejnych artykułach omawiamy sprawy związane z ewaluacją – w najnowszym numerze przedstawiamy projekt ewaluacji wewnętrznej – związany z tematyką stereotypizacji w przedszkolu oraz obserwacje i przemyślenia jednej z dyrektorek przedszkola, w którym przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna. [...]