Od redakcji

Przekazujemy Państwu grudniowy numer „Przed Szkołą”. Jego tematem przewodnim jest edukacja i rozwój sześciolatka. Prezentujemy artykuły omawiające specyfikę pracy z dziećmi sześcioletnimi oraz – w ramach rozpoczynanego w tym numerze cyklu „Ja sześciolatek, jaki jestem i czego potrzebuję” – materiał na temat rozwoju umysłowego sześciolatka. Prezentujemy również laureatów konkursu „POMOST II” i podsumowujemy jego tegoroczną edycję.
Tradycyjnie i w tym wydaniu „Przed Szkołą” Czytelnicy znajdą wiele istotnych informacji na temat uregulowań prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem każdej placówki przedszkolnej. W artykule Dyrektor przedszkola –administrator danych osobowych bardzo dokładnie omówione są zadania i wymogi, jakie stawia przed dyrektorem przedszkola ustawa o ochronie danych osobowych. W kolejnym artykule zamieszczonym w dziale Prawo dla przedszkola – przedstawione zostały obowiązki gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.
Również w grudniowym numerze pokazujemy przykłady dobrej praktyki – tym razem dotyczące wciąż aktualnego tematu, jakim jest ewaluacja – a ściślej mówiąc, wyciągania konstruktywnych wniosków z jej wyników i wykorzystywania ich w dalszym doskonaleniu pracy placówki. [...]

SPIS TREŚCI

EDUKACJA ELEMENTARNA

Najmłodsi uczniowie – refleksje nauczycieli Agnieszka Trepkowska
Umysł sześciolatka Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska

PRAWO DLA PRZEDSZKOLA

Dyrektor przedszkola – administrator danych osobowych Piotr Drobek
Obowiązek gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli Agata Piszko

Z PRAKTYKI DYREKTORA

Syndrom złotego medalu Danuta Elsner

O PROJEKTACH

Teatr Małego Widza Agnieszka Czekierda
Konkurs POMOST II rozstrzygnięty Ewa Brańska
Metoda Batii Strauss w praktyce Aneta Kaczor, Małgorzata Zawadzka, Dorota Górniak

PORADY

Pytania do eksperta