Już grudzień, kończy się rok 2013, w którym edukacja dzieci była przedmiotem bardzo gorących dyskusji. Zapadł ważne decyzje. Zmiana zasad finansowania placówek przedszkolnych poprzez wprowadzenie państwowej dotacji dla gmin w dużym stopniu przyczyniła się do obniżenia kosztów ponoszonych przez rodziców. Powstał problem organizacji i możliwości finansowania przez rodziców zajęć dodatkowych. Stanowisko MEN jest jasne – rodzice nie mogą ponosić kosztów z tytułu uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych. Prawne aspekty tego problemu porusza Agata Piszko w artykule pt. Finansowanie przez radę rodziców dodatkowych zajęć w przedszkolu. Paulina Gumowska chłodnym, dziennikarskim okiem analizuje problem organizacji i finansowania zajęć dodatkowych oraz próby rozwiązań przyjmowanych w różnych miastach. Rozmawia z rodzicami, samorządowcami, dyrektorami przedszkoli.
Polecam również artykuł Grażyny Chojnowskiej o edukacji przedszkolnej w Nowym Jorku pt. W Nowym Jorku przedszkola na kredyt – w Polsce za 1 zł. Dział porad również zdominowała tematyka nowych zasad odpłatności za korzystanie dzieci z edukacji przedszkolnej.
Wróćmy jednak do pierwszych stron poradnika edukacji elementarnej. Znajdziemy tu dwa artykuły, dzięki którym może przez chwilę oderwiemy się od przedświątecznej krzątaniny. Pomyślmy o tym, jak nasze drobne gesty, mniej lub bardziej znaczące zachowania już od pierwszych chwil życia dziecka pozwalają na tworzenie się bezpiecznej więzi. O jej prorozwojowej roli pisze Paulina Gołaska w ostatnim artykule z cyklu Trudne emocje przedszkolaka. Artykuły pani Pauliny cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników.
Wojtek Lasota, prezes Fundacji Korczakowskiej, w artykule pt. „Ideologia” Janusza Korczaka przekonuje, że warto sięgać do dorobku pedagogicznego tego wybitnego pedagoga. „Ideologia” to słowo, którym Korczak określał swój program wychowawczy. Jest w nim wiele miłości do dziecka i mądrej refleksji.
W dziale „Z praktyki” Zdzisława Karczewska, nauczycielka w przedszkolu waldorfskim, opisując jego codzienność, zwraca uwagę na szczególny klimat wychowawczy tej placówki. Przeciwników pedagogiki waldorfskiej zaprasza do przekroczenia progu przedszkola i bliższego poznania.
Włodzimierz Kaleta prezentuje reportaż z uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Legionowie, nad którą patronat medialny objął m.in. kwartalnik „Przed Szkołą” oraz miesięcznik „Dyrektor Szkoły”. Władze miasta w sposób szczególny uhonorowały w tym dniu najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli, nadając im tytuły Innowacyjny nauczyciel i Lider twórczego zarządzania i wręczając okolicznościowe statuetki. Cieszymy się, że wśród wyróżnionych znalazły się dyrektorki i nauczycielki przedszkoli, także nasze autorki.
Z życzeniami Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku proszę przyjąć zaproszenie do współpracy i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Ewa Brańska

Redaktor merytoryczna

Spis treści

Edukacja elementarna

Wojtek Lasota
„Ideologia” Janusza Korczaka s. 4
Paulina Gołaska
Kilka słów o prorozwojowej roli bezpiecznej więzi s. 8

Prawo dla przedszkola

Agata Piszko
Finansowanie przez radę rodziców dodatkowych zajęć w przedszkolu s. 14

Z praktyki

Paulina Gumowska
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach s. 16
Grażyna Chojnowska
W Nowym Jorku przedszkola na kredyt – w Polsce za 1 zł s. 18
Zdzisława Karczewska
Codzienność w przedszkolu waldorfskim s. 22

O projektach

Włodzimierz Kaleta
Statuetki As dla liderów z legionowskich przedszkoli i szkół s. 26

Pomost s. 30

Porady

Pytania do eksperta s. 32