„PRZED SZKOŁĄ – Poradnik Dyrektora Przedszkola” 2/2012

Drodzy Czytelnicy!

Koniec roku szkolnego to czas intensywnej pracy, wiele spraw wymaga ostatecznych rozstrzygnięć. Zastanawiamy się także nad tym, co w ciągu roku sprawiło nam radość, co dało satysfakcję, co powinno być kontynuowane, ale i nad tym, co wymaga zmiany, a może jedynie drobnej korekty.
Oczywiście w każdym przedszkolu, szkole możemy wskazać wiele różnych spraw. Jedna jest wspólna – ludzie, szeroko rozumiane środowisko edukacyjne, które tworzą pracownicy przedszkola czy szkoły, dzieci, rodzice. Jak organizować ich współpracę, by jej efekty dawały wszystkim uczestnikom radość i spełnienie oczekiwań? Zacznijmy od siebie. Pomoże nam w tym Jadwiga Lubowiecka, która w artykule pt. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela przedszkola przypomina, jak wiele umiejętności powinna posiadać osoba pracująca z dziećmi, oraz to, że relacja nauczyciel-dziecko powinna mieć charakter podmiotowy.
To trudna rola. Często młodzi nauczyciele twierdzą, że nie są do niej przygotowani. Studia dały im wiedzę teoretyczną, ale zastosowanie jej w praktyce staje się dużym problemem. Czy zmiany w sposobie kształcenia przyszłych nauczycieli, zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz.  131), przyczynią się do lepszego przygotowania przyszłych pedagogów przedszkoli i klas I–III, o tym dowiemy się za jakiś czas. Co sądzą o tych zmianach nauczyciele przyszłych nauczycieli, możemy przeczytać w  artykule Jolanty Andrzejewskiej i Iwony Zwierzchowskiej.
Przedmiotem naszej zawodowej troski są przede wszystkim dzieci, ale tworząc przyjazne dla nich miejsce edukacji, nie zapominajmy o ich rodzicach i innych dorosłych. Elżbieta Bukowiecka-Górny, dyrektor przedszkola w Pile, dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem wspólnie z rodzicami programu wychowawczego.
Renata Kluska opowiada o projekcie realizowanym w gliwickich przedszkolach Baśniowa babcia potrzebna od zaraz, którego celem jest popularyzacja wolontariatu wśród seniorów i współpracy międzypokoleniowej. Korzyści z tej współpracy są obopólne –  nauczycielki dostrzegają wiele pozytywnych zmian w zachowaniu dzieci, a babcie czują się potrzebne i docenione.
Włodzimierz Kaleta odwiedził Przedszkole nr  9 w  Legionowie – zdobywcę I nagrody w II edycji konkursu POMOST – miejsce dobrych klimatów.
Anna I. Brzezińska wraz ze współpracownikami w kolejnym artykule z cyklu Ja sześciolatek… analizuje problem budowania samoświadomości gotowości sześciolatka do nauki szkolnej.
Zachęcam również do chwili zadumy przy refleksyjnym tekście Danuty Elsner Cena sukcesu. Zbliżają się wakacje, czas zasłużonego odpoczynku, którego wszystkim serdecznie życzę. Mam jednak małą prośbę – pomyślcie o III edycji konkursu POMOST. Czekamy na Wasze prace.

Ewa Brańska
Redaktor merytoryczna

 

Spis treści

EDUKACJA ELEMENTARNA

Jadwiga Lubowiecka, Kompetencje pedagogiczne nauczyciela przedszkola s. 4
Anna I. Brzezińska, Joanna Urbańska, Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska, Samoświadomość gotowości szkolnej sześciolatka s. 10

PRAWO DO PRZEDSZKOLA

Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska, Zmiany w kształceniu przyszłych nauczycieli s. 15

Z PRAKTYKI DYREKTORA

Danuta Elsner, Cena sukcesu s. 20
Elżbieta Bukowiecka-Górny, Wychowanie dziecka – wspólne zadanie rodziców i nauczycieli s. 22

REPORTAŻ

Włodzimierz Kaleta, Miejsce dobrych klimatów – Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie s. 26

O PROJEKTACH

Renata Kluska, „Baśniowe babcie” w gliwickich przedszkolach s. 30

Pytania do eksperta s. 33