Drodzy Czytelnicy!

Wakacje za nami. Jak zwykle z ciekawością, nowymi planami i nadzieją na ich realizację zaczynamy kolejny rok szkolny. Edukacja przedszkolna nadal znajduje się w centrum zainteresowań Ministerstwa Edukacji Narodowej, i nie dotyczy to tylko dzieci sześcioletnich.
W pierwszych dniach lipca odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja SLI – specyficzne zaburzenie językowe: diagnoza, prognoza, interwencja. Czterodniową konferencję zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z MEN i gronem polskich naukowców: logopedów, psychologów, językoznawców. Konferencja była zapowiedzią programu badawczego, w ramach którego zostaną opracowane metody diagnostyczne i metody terapii dla dzieci z SLI w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W bieżącym numerze kwartalnika prezentujemy systemy zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi, programy i organizację placówek przedszkolnych oraz oczekiwane i wdrażane kierunki zmian w edukacji i opiece nad małym dzieckiem w krajach Unii Europejskiej. Agata Jacewicz analizuje angielski i walijski system edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w którym od września 2008 r. wcielane są w życie nowe przepisy dotyczące uczenia się i opieki nad dziećmi poniżej piątego roku życia.
Kolejnym ważnym tematem jest żywienie dzieci w wieku przedszkolnym. Psycholog Paulina Gołaska, zastanawiając się, Skąd ten Tadek-Niejadek…, wskazuje psychiczne i społeczne uwarunkowania występujących u dzieci w wieku przedszkolnym problemów z jedzeniem. Odmowa jedzenia, trudności regulacyjne czy wybiórczość pokarmowa stanowią płynący od dziecka ważny sygnał, którego nie należy lekceważyć.
W dziale „Z praktyki dyrektora” znajdą Czytelnicy przykłady organizacji żywienia i preferencji żywieniowych podopiecznych przedszkola „Kubusia Puchatka” w Pile. Z kolei dyrektor warszawskiego przedszkola opowiada o swych 25-letnich doświadczeniach w organizacji żywienia w przedszkolu dla dzieci z alergiami.
Prawo dla przedszkola tym razem o nagrodach jubileuszowych dla nauczycieli. Michał Culepa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zajmujący się również problematyką administracji publicznej i oświaty, omawia warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać nagrodę jubileuszową.
Beata Krysiak, wicedyrektor jednego z najnowszych warszawskich przedszkoli, z dumą prezentuje salę gimnastyczną służącą rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci i budzeniu zainteresowania sportem.
Zapraszam wszystkich Czytelników do dzielenia się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami, a także wątpliwościami, również do zadawania pytań – jednym słowem do wspólnego tworzenia „Przed Szkołą”.

Redaktor merytoryczna
Ewa Brańska

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Ewa Brańska, MEN i IBE rozpoczęły wspólne działania w trosce o prawidłowy rozwój językowy dzieci
Ewa Brańska, Unia Europejska wobec problemów edukacji dzieci
Agata Jacewicz, Edukacja dzieci do siódmego roku życia w Anglii i Walii
Paulina Gołaska, Skąd ten Tadek-Niejadek, czyli o odżywianiu przedszkolaka słów kilka

Prawo dla przedszkola

Michał Culepa, Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Z praktyki dyrektora

Ewa Brańska, „Alergusie” w miejskim przedszkolu. Rozmowa z Danutą Kazimierską, dyrektorką Przedszkola nr 72 w Warszawie
Elżbieta Bukowiecka-Górny, Kulinarne przysmaki dzieci z przedszkola „Kubusia Puchatka”

O projektach

Beata Krysiak, Wspomaganie rozwoju ruchowego dzieci w przedszkolu, czyli… na sportowo – zawsze zdrowo!

Porady

Pytania do eksperta