Drodzy Czytelnicy!
Wkrótce Boże Narodzenie, święta, na które z  radością i  ciekawością czekają dorośli i dzieci. W wigilijny wieczór, gdy zasiadamy do stołu, zgodnie z polską tradycją pozostawiamy wolne nakrycie dla nieoczekiwanego gościa. To piękna tradycja świadcząca o naszej gościnności i otwarciu na innych, obcych, nieznanych.
Polska, podobnie jak cała Europa, staje się miejscem narastającej fali migracji ludzi różnych kultur i  narodowości. Pisząc o  edukacji międzykulturowej, Krystyna Kamińska zwraca uwagę na dwa nurty wielokulturowości: odradzanie się mniejszości narodowych i etnicznych oraz duży napływ imigrantów. Problem edukacji międzykulturowej, która przygotowuje do wzajemnego poznania i zrozumienia, staje się ważnym zadaniem w przedszkolu i szkole.
Szczególną rolę w  nawiązywaniu kontaktów z  innymi, wzajemnym poznawaniu i zrozumieniu odgrywa znajomość języków obcych. Jak w  sposób twórczy uczyć języka angielskiego małe dzieci, radzi Dorota Kondrat. Tymczasem w rzeszowskich przedszkolach dzieci poznają tajniki języka chińskiego. O tym interesującym projekcie pisze Alicja Bialic, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 34 w Rzeszowie.
Przedszkole i szkoła to także miejsca spotkań z zaproszonymi gośćmi, np. z okazji Dni Babci i Dziadka, podczas których dzieci prezentują inscenizacje, wiersze itp. Przygotowywanie przedstawień bywa mozolne, męczy i nuży dzieci oraz nauczycieli. Hanna Usielska-Ptaszek proponuje zabawę w  teatr „totalny”, który sprawia, że dzieci i  nauczyciele, a także goście doskonale się bawią. A i samo przygotowanie do występów to zabawa, podczas której dzieci często zamieniają się rolami i zaskakują różnymi pomysłami. Same przygotowują proste elementy scenografii i symbolicznych kostiumów.
Cykl artykułów Ja sześciolatek, jaki jestem i czego potrzebuję, przygotowywanych przez prof. A. Brzezińską i jej współpracowników, prezentowany w 2012 r. w „Przed Szkołą” i „Dyrektorze Szkoły”, zamyka publikacja Sześciolatek w szkole – wyzwania, zagrożenia i szanse. Dziękujemy autorkom za ciekawą, inspirującą refleksję i cenne wskazówki.
Prawo dla przedszkola to nasz stały dział, w  którym tym razem piszemy o  ewaluacji wewnętrznej, nadal trudnym problemie wielu placówek. Beata Ciężka podpowiada, jak ją przeprowadzić szybko, łatwo i przyjemnie, a nade wszystko użytecznie.
Zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach jest częstym powodem konfliktów i niepokoju dyrektorów, nauczycieli oraz innych pracowników. Na kilka pytań z tego zakresu odpowiadają prawnicy, specjaliści prawa pracy z serwisu Prawo Oświatowe.
Tradycyjnie zapraszam wszystkich Czytelników do dzielenia się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami, a także wątpliwościami oraz do zadawania pytań, jednym słowem – do wspólnego tworzenia „Przed Szkołą”.

Ewa Brańska
Redaktor merytoryczna

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Krystyna Kamińska, Edukacja międzykulturowa  s. 6
Dorota Kondrat
, Twórcza nauka angielskiego  s. 12
Anna Izabela Brzezińska
, Magdalena Czub, Sześciolatek w szkole – wyzwania, zagrożenia i szanse  s. 15

Prawo dla przedszkola

Beata Ciężka, Praktyka ewaluacji w przedszkolu, czyli jak szybko, łatwo i przyjemnie przeprowadzić użyteczną ewaluację  s. 20

Z praktyki dyrektora

Hanna Usielska-Ptaszek, Jak przedszkolaki mogą bawić się w teatr?  s. 23
Alicja Bialic, Rzeszów uczy przedszkolaków chińskiego  s. 27

O projektach

Ewa Brańska, POMOST – przekraczanie edukacyjnych progów w praktyce przedszkolnej i szkolnej  s. 29

Porady

Pytania do eksperta s. 32