Drodzy Czytelnicy!
Kończą się wakacje, rozpoczynamy kolejny rok naszej wspólnej refleksji nad edukacją dzieci w przedszkolu i nauczaniu początkowym, czyli edukacji elementarnej. 1.09.2014 r. stał się ważną datą w historii edukacji – część rocznika dzieci sześcioletnich podjęła obowiązkową edukację w klasie I szkoły podstawowej, pozostałe zrobią to w roku szkolnym 2015/2016. Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego staje się faktem. O rok młodsze dziecko, przychodząc do szkoły, niesie ze sobą pewien zasób doświadczeń, ma oczekiwania, marzenia oraz różnego typu problemy, wynikające także z wieku – musimy o tym pamiętać.
Wielokrotnie w „Przed Szkołą” poruszaliśmy zagadnienia związane z przygotowaniem dzieci, nauczycieli, rodziców i placówek. Dziś kontynuujemy to zadanie, ze szczególną troską pochylając się nad problemami, które mogą się pojawić w każdej placówce oświatowej. Autorki Joanna Matejczuk i Justyna Jędryka zwracają uwagę na trudności w funkcjonowaniu dziecka w nowym środowisku na skutek stosowania różnych kodów językowych, jakimi posługuje się jego rodzina i szkoła. Analizując ten problem, wskazują na konsekwencje i proponują rozwiązania.
Małgorzata Rękosiewicz w kolejnej publikacji z cyklu Niepełnosprawne dziecko w przedszkolu przybliża specyficzny, zróżnicowany świat dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera. Pisze o trudnościach w ich funkcjonowaniu w przedszkolu i o wsparciu, jakie powinny otrzymać, szczególnie w rozwoju emocjonalnym i językowym. Bardzo często dzieci sprawiające kłopoty nadmierną ruchliwością otrzymują nieformalną diagnozę ADHD, która – jak wskazuje Paulina Gołaska – zbyt pochopnie postawiona ogranicza proces pomocy dziecku i jego rodzinie. Staje się etykietą, której trudno się pozbyć.
Rodzice i pracownicy przedszkola to osoby, które wspólnie powinny tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi dzieci. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe. O ciekawych formach współpracy z rodzicami piszą Krystyna Bernacka i Agnieszka Bukowińska w artykule pod tytułem Sprawdzone formy współpracy z rodzicami.
Polecam również artykuł Katarzyny Szczepkowskiej Coaching w pracy dyrektora przedszkola, czyli o nowoczesnych formach zarządzania zespołem pracowniczym, a w dziale prawnym materiał opracowany przez Joannę Lesińską na temat ochrony danych osobowych w przedszkolu.
Z przyjemnością przypominam o 20 września – Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka, hucznie i ciekawie obchodzonym w Łodzi, gdzie powstał pomysł jego powołania. Życzę wszystkim, aby ten rok szkolny był spokojny i szczęśliwy.

Ewa Brańska
redaktor merytoryczna

 

Prenumeratorzy kwartalnika "Przed Szkołą" wraz z numerem wrześniowym otrzymują plakat "Sześciolatek w szkole" z informacjami o prawidłowościach rozwojowych sześciolatka oraz wskazaniami dla rodziców i nauczycieli. Plakat mogą Państwo zawiesić na tablicy informacyjnej, a także posłużyć się nim w trakcie spotkań z rodzicami. Ponadto ze strony www.czasopisma.abc.com.pl/ds/ można pobrać wersję elektroniczną i rozesłać mailem.

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Joanna Matejczuk, Justyna Jędryka, Światy rodziny i szkoły na starcie szkolnym
Małgorzata Rękosiewicz, Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera  w przedszkolu
Ewa Brańska, 6-latki w szkole – to już się dzieje
Paulina Gołaska, O ADHD i ograniczeniach diagnostycznych etykiet

Prawo dla przedszkola

Joanna Lesińska, Ochrona danych osobowych w przedszkolu

Z praktyki

Katarzyna Szczepkowska, Coaching w pracy dyrektora przedszkola
Krystyna Bernacka,  Agnieszka Bukowińska, Sprawdzone formy współpracy z rodzicami

O projektach

Włodzimierz Kaleta, Dzień Przedszkolaka. Dziś – ogólnopolski, jutro – europejski