Drodzy Czytelnicy!

Rok szkolny 2014/2015 jest szczególny dla wszystkich dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Od 1 września przyszłego roku już wszystkie dzieci sześcioletnie będę uczniami klas pierwszych. Z troską myślimy, jak przygotować przedszkolaki, by z radością i satysfakcją realizowały szkolne zadania, ale także jak uczynić szkołę przyjazną dzieciom.
W dziale poświęconym edukacji elementarnej proponujemy dwa cykle tematyczne: Jak przygotować pięciolatki do startu szkolnego? i Pierwszy próg szkolny: jak przygotować do tego sześciolatki? opracowane przez psychologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej. Motywami przewodnimi obu cyklów będą osiąganie samodzielności jako podstawy udanego startu szkolnego oraz osiąganie kompetencji i poczucia kompetencji jako podstawy udanego startu w klasie IV.
Cykl pt. Dziecko z ograniczeniami sprawności w przedszkolu przygotowany przez Małgorzatę Rękosiewicz, który spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników, zakończy się w tym numerze artykułem Dzieci z astmą oskrzelową w przedszkolu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1.09.2014 r. zmianie uległa podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Jednym z nowych zadań dyrektorów i nauczycieli, realizowanych w ramach podstawy programowej, staje się przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zadanie to będzie wprowadzane stopniowo, a od roku szkolnego 2017/2018 stanie się obligatoryjne w odniesieniu do wszystkich przedszkolaków. Szczegółowe informacje na temat prawnych aspektów tych zmian znajdziecie Państwo w artykule Piotra Gąsiorka.
Zachęcam również do lektury artykułu Marty Kotarby-Kańczugowskiej Wczesne nauczanie języków obcych w kontekście doświadczeń europejskich, w którym autorka prezentuje modele wczesnego nauczania języka obcego w wybranych krajach europejskich, porównując je z polskimi rozwiązaniami.
W bieżącym numerze w dziale Z praktyki między innymi o tym, Jak przedszkolaki uczą się języków obcych, a także artykuł Beaty Piaseckiej o nadawaniu imienia przedszkolu, czyli jak się przygotować do wyboru imienia i sprawnie przejść przez obowiązujące w tym zakresie procedury. Zachęcam także do lektury artykułu Hanny Usielskiej-Ptaszek O ewaluacji wewnętrznej w praktyce przedszkolnej. Okazuje się, że badanie to może być źródłem ciekawych informacji dla wszystkich, także rodziców, i zachęcać do dalszej pracy.
Pamiętając o zbliżającej się rekrutacji do przedszkoli, polecam tekst Włodzimierza Kalety Rekrutacja do przedszkoli według nowych zasad i odpowiedzi ekspertów serwisu Prawo Oświatowe, również dotyczące problemu rekrutacji.
Gratuluję nagrodzonym, nominowanym i wyróżnionym w konkursie Super Dyrektor Przedszkola i Szkoły. Zapraszam do współpracy, dzielenia się doświadczeniami, radościami i troskami.

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Marta Kotarba-Kańczugowska, Wczesne nauczanie języków obcych w kontekście doświadczeń europejskich
Marta Molińska, Aleksandra Kram, Przekroczyć próg szkolny, patrząc w przyszłość
Małgorzata Rękosiewicz, Dzieci z astmą oskrzelową w przedszkolu

Prawo dla przedszkola

Piotr Gąsiorek, Organizacja nauki języków obcych w przedszkolach

Z praktyki

Beata Piasecka, Z przedszkola do akademii – nadanie imienia placówce
Hanna Usielska-Ptaszek, Ewaluacja wewnętrzna w praktyce przedszkolnej
Ewa Brańska, Jak przedszkolaki uczą się języków obcych
Anna Jakubiec, Super Dyrektorzy!

Reportaż

Włodzimierz Kaleta, Rekrutacja do przedszkoli według nowych zasad