Drodzy Czytelnicy!

Marzec i kolejne miesiące roku szkolnego to dla dyrektorów i nauczycieli czas intensywnej pracy. Szczególną troską otaczamy najstarsze przedszkolaki, które w atmosferze zabawy zdobywają doświadczenia niezbędne na dalszych etapach edukacji, a w szkole – pierwszaków, którzy uczą się być uczniami.
W dziale edukacja elementarna w ramach cykli Jak przygotować pięciolatki do startu szkolnego i Pierwszy próg szkolny: jak przygotować sześciolatki do przekroczenia progu klasy IV autorki Marta Molińska i Aleksandra Kram w sposób szczególny zwracają uwagę na osiąganie przez dziecko będącej podstawą udanego startu szkolnego samodzielności oraz organizowanie szkolnej edukacji tak, by wzmacniać sprzyjającą rozwojowi motywacji wewnętrznej do uczenia się naturalną ciekawość dziecka.
Ważnym problemem wczesnej edukacji jest skuteczne nauczanie języków obcych. O tym, kto może i powinien uczyć języka obcego w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, pisze Marta Kotarba-Kańczugowska.
W Prawie dla przedszkola wracamy do obowiązujących od roku szkolnego 2014/2015 nowych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli. Przypominamy o zadaniach, jakie w tym zakresie spoczywają głównie na dyrektorach i organach prowadzących.
Drugie półrocze roku szkolnego to okres, w którym dyrektor staje przed wieloma trudnymi zadaniami. Wszystkie muszą być zrealizowane w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponujemy Państwu Kalendarium dyrektora przedszkola, uwzględniające wybrane zadania, a wśród nich: rekrutację dzieci, zwalnianie i zatrudnianie nowych pracowników, wnioskowanie o nagrody MEN i kuratora oświaty, awans zawodowy nauczycieli, organizację przedszkola w nowym roku szkolnym.
Wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowało nowe publikacje z serii ABC Prawa Oświatowego, w których szczegółowo będą omawiane wybrane zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem placówek przedszkolnych.
W dziale Z praktyki nauczyciele podpowiadają, jak ciekawie i twórczo pracować z przedszkolakami. Marcin Dębiński przypomina o wartościach edukacyjnych gier planszowych i proponuje kilka własnych, które przygotował dla swoich podopiecznych. Izabela Krezymon pokazuje, jak wspiera rozwój emocjonalny dzieci podczas różnorodnych zabaw.
W dziale reportaży i projektów piszemy o listopadowej konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI. Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia IBE zaprezentował narzędzia, które pomogą w diagnozowaniu zaburzeń językowych związanych z nauką czytania i pisania – dysleksji rozwojowej oraz specyficznych zaburzeń języka mówionego, czyli SLI.
Szczególnie polecam Państwu reportaż Małgorzaty Stańczyk z Przedszkola nr 8 w Jarosławiu, którego dyrektorem jest Janina Szajny – Super Dyrektor Przedszkola 2014. W tym numerze ogłaszamy II edycję konkursu Super Dyrektor. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Marta Molińska, Aleksandra Kram, Rozwijanie samodzielności to droga do udanego startu szkolnego
Marta Molińska, Aleksandra Kram, Kilka słów o motywacji wewnętrznej
Marta Kotarba-Kańczugowska, Jaki powinien być nauczyciel języka obcego w przedszkolu?

Prawo dla przedszkola

Joanna Lesińska, Rekrutacja do przedszkoli

Z praktyki

Marcin Dębiński, Gry planszowe w pacy z przedszkolakami
Izabela Krezymon, Edukacja emocjonalna dzieci
Przedszkole bliżej rodzica

Super Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Stańczyk, Wszyscy jesteśmy zespołem

O projektach

Ewa Brańska, Nowe narzędzia do diagnozy zaburzeń uczenia się

Porady

Pytania do eksperta
Kalendarium marzec-maj 2015

Drodzy Czytelnicy!

Marzec i kolejne miesiące roku szkolnego to dla dyrektorów i nauczycieli czas intensywnej pracy. Szczególną troską otaczamy najstarsze przedszkolaki, które w atmosferze zabawy zdobywają doświadczenia niezbędne na dalszych etapach edukacji, a w szkole – pierwszaków, którzy uczą się być uczniami.
W dziale edukacja elementarna w ramach cykli Jak przygotować pięciolatki do startu szkolnego i Pierwszy próg szkolny: jak przygotować sześciolatki do przekroczenia progu klasy IV autorki Marta Molińska i Aleksandra Kram w sposób szczególny zwracają uwagę na osiąganie przez dziecko będącej podstawą udanego startu szkolnego samodzielności oraz organizowanie szkolnej edukacji tak, by wzmacniać sprzyjającą rozwojowi motywacji wewnętrznej do uczenia się naturalną ciekawość dziecka.
Ważnym problemem wczesnej edukacji jest skuteczne nauczanie języków obcych. O tym, kto może i powinien uczyć języka obcego w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, pisze Marta Kotarba-Kańczugowska.
W Prawie dla przedszkola wracamy do obowiązujących od roku szkolnego 2014/2015 nowych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli. Przypominamy o zadaniach, jakie w tym zakresie spoczywają głównie na dyrektorach i organach prowadzących.
Drugie półrocze roku szkolnego to okres, w którym dyrektor staje przed wieloma trudnymi zadaniami. Wszystkie muszą być zrealizowane w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponujemy Państwu Kalendarium dyrektora przedszkola, uwzględniające wybrane zadania, a wśród nich: rekrutację dzieci, zwalnianie i zatrudnianie nowych pracowników, wnioskowanie o nagrody MEN i kuratora oświaty, awans zawodowy nauczycieli, organizację przedszkola w nowym roku szkolnym.
Wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowało nowe publikacje z serii ABC Prawa Oświatowego, w których szczegółowo będą omawiane wybrane zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem placówek przedszkolnych.
W dziale Z praktyki nauczyciele podpowiadają, jak ciekawie i twórczo pracować z przedszkolakami. Marcin Dębiński przypomina o wartościach edukacyjnych gier planszowych i proponuje kilka własnych, które przygotował dla swoich podopiecznych. Izabela Krezymon pokazuje, jak wspiera rozwój emocjonalny dzieci podczas różnorodnych zabaw.
W dziale reportaży i projektów piszemy o listopadowej konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI. Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia IBE zaprezentował narzędzia, które pomogą w diagnozowaniu zaburzeń językowych związanych z nauką czytania i pisania – dysleksji rozwojowej oraz specyficznych zaburzeń języka mówionego, czyli SLI.
Szczególnie polecam Państwu reportaż Małgorzaty Stańczyk z Przedszkola nr 8 w Jarosławiu, którego dyrektorem jest Janina Szajny – Super Dyrektor Przedszkola 2014. W tym numerze ogłaszamy II edycję konkursu Super Dyrektor. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Marta Molińska, Aleksandra Kram, Rozwijanie samodzielności to droga do udanego startu szkolnego
Marta Molińska, Aleksandra Kram, Kilka słów o motywacji wewnętrznej
Marta Kotarba-Kańczugowska, Jaki powinien być nauczyciel języka obcego w przedszkolu?

Prawo dla przedszkola

Joanna Lesińska, Rekrutacja do przedszkoli

Z praktyki

Marcin Dębiński, Gry planszowe w pacy z przedszkolakami
Izabela Krezymon, Edukacja emocjonalna dzieci
Przedszkole bliżej rodzica

Super Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Stańczyk, Wszyscy jesteśmy zespołem

O projektach

Ewa Brańska, Nowe narzędzia do diagnozy zaburzeń uczenia się

Porady

Pytania do eksperta
Kalendarium marzec-maj 2015