Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2020

orzecznictwo sadow polskichOznaczenie sumy pieniężnej w klauzuli zastrzegającej karę umowną. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 października 2019 r., I CSK 280/18

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2020

orzecznictwo sadow polskichOdpowiedzialność kościelnych osób prawnych za szkody wyrządzone wskutek przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 marca 2020 r., II CSK 124/19

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2020

orzecznictwo sadow polskichSkutki prawne powstania salda ujemnego płatniczego rachunku bankowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2019 r., I CSK 334/18

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2020

orzecznictwo sadow polskichCharakter prawny cen określonych w taryfie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2012 r., I ACa 352/12

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2020

orzecznictwo sadow polskichZadośćuczynienie pieniężne za naruszenie więzi rodzinnej. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2020

orzecznictwo sadow polskichNabycie w drodze zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2019 r., I CSK 207/18

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2020

orzecznictwo sadow polskichKoniec biegu terminu zawitego do przyjęcia lub odrzucenia spadku a konstrukcja nadużycia prawa (art. 5 k.c.). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. II CSK 485/17

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 4

Please publish modules in offcanvas position.