Przegląd Sądowy 11-12/2018

przeglad sadowy noDyżur pracowniczy. Zagadnienia prawne dotyczące relacji pojęć „czas pracy” i „okres wypoczynku” w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 10/2018

przeglad sadowy no

Obniżenie ustawowej granicy przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego w świetle przepisów dyrektyw nr 2000/78/WE oraz 2006/54/WE

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 6/2018

przeglad sadowy no

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

O możliwości utożsamienia zamiaru quasi–ewentualnego i ogólnego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2.02.2017 r., II AKa 197/16

 

 

 

Przegląd Sądowy 5/2018

przeglad sadowy no

dr hab. Kamil Antonów
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego

Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję referatu wygłoszonego 26.06.2017 r. na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Współczesne problemy prawa ubezpieczeń społecznych” połączonej z jubileuszem pracy naukowej Profesor Inetty Jędrasik-Jankowskiej. 

 

 

 

Przegląd Sądowy 3/2018

przeglad sadowy no

Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich

Compensation for violation of personal good in the form of family ties. Remarks on the background of the case law of the European Court of Human Rights and the case law of Polish courts

 

 

 

Strona 2 z 3

Please publish modules in offcanvas position.