Przegląd Sądowy 11-12/2018

przeglad sadowy noDyżur pracowniczy. Zagadnienia prawne dotyczące relacji pojęć „czas pracy” i „okres wypoczynku” w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 10/2018

przeglad sadowy no

Obniżenie ustawowej granicy przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego w świetle przepisów dyrektyw nr 2000/78/WE oraz 2006/54/WE

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 6/2018

przeglad sadowy no

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

O możliwości utożsamienia zamiaru quasi–ewentualnego i ogólnego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2.02.2017 r., II AKa 197/16

 

 

 

Strona 2 z 3

Please publish modules in offcanvas position.