Miesięcznik


Finanse Komunalne

Slider
Wprowadzenie

Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).
Oferta Finansów Komunalnych jest skierowana zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

ISSN 1232-0307

Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Praktyczne walory publikacji zamieszczonych w Finansach Komunalnych są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Finanse Komunalne” Autor otrzymuje 7 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (54).

Rada naukowo-programowa

prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Leonard Etel
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Elżbieta Suchocka-Roguska
prof dr hab. Krzysztof Surówka
prezes KRRIO Grażyna Wróblewska

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Finanse Komunalne” w 2016 r. byli:

dr Michał Bitner
dr Anna Fogel
Krzysztof Gruszecki
dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG
dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB
dr Katarzyna Małysa-Sulińska
dr hab. Czesław Martysz, prof. UŚ
dr hab. Wiesława Miemiec, prof. UWr
dr hab. Bogumił Pahl
dr Stefan Płażek
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
dr hab. Joanna Salachna, prof. UwB
prof dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

 

Aktualności

  
 • Finanse Komunalne 6/2017

  Paweł Dziekański, Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski WschodniejGospodarowanie posiadanymi zasobami przez podmioty sektora publicznego charakteryzuje się złożonością i niestabilnością wpływów otoczenia, wielością i niejednoznacznością celów, dlatego Autor zwraca uwagę w artykule na przestrzenne zróżnicowanie i ocenę kondycji finansowej miast na prawach powiatu…

 • 
 • Finanse Komunalne 5/2017

  W numerze 5 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły: Jan Czempas, Nierówności dochodowe – ukryta determinanta lokalnych nierówności społecznychAutor w artykule zwraca uwagę, że rozwój gmin ma charakter wieloaspektowy, na który składają się przemiany o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz także społecznym, techniczno-technologicznym i środowiskowym.

 • 
 • Finanse Komunalne 4/2017

  W numerze 4 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły: – Anna Szafranek, Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznejArtykuł podejmuje tematykę rozwoju osobistego pracowników ośrodków pomocy społecznej. Omówiono w nim umiejętności komunikacyjne i zasady zarządzania zespołem, wydatki jednostek samorządu…

 • 
 • Finanse Komunalne 3/2017

  W numerze 3 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły: – Ireneusz Rosiek, Skuteczność zarządzania ryzykiem instytucji publicznej a dostęp do informacji publicznejCelem artykułu jest zaprezentowanie zależności pomiędzy dostępnością informacji publicznej a skutecznością niektórych narzędzi zarządczych stosowanych w instytucjach publicznych.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.