Miesięcznik


Orzecznictwo Sądów Polskich

Slider
Mlotek Sedziowski 00060
Najstarszy na rynku comiesięczny zbiór orzeczeń sądowych wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:
 • wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych,
 • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej,
 • streszczenia glos w języku angielskim,
 • skorowidz przedmiotowy.

ISSN 0867-1850

Liczba numerów w prenumeracie: 12.
Czasopismo wydawane wcześniej przez Wydawnictwo LexisNexis.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Orzecznictwo Sądów Polskich” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wkaźnik Index Copernicus Value 2015 (56,48).

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich" wchodzą:

prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
prof. dr hab. Andrzej Bierć
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
prof. dr hab. Lech Gardocki
prof. dr hab. Jan Jończyk
prof. dr hab. Ewa Łętowska
prof. dr hab. Walerian Sanetra
prof. dr hab. Jan Skupiński
prof. dr hab. Janusz Trzciński,
prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2016 r. byli:

Zdzisław Brodecki
Teresa Dukiet-Nagórska
Bogusława Gnela
Edward Gniewek
Jacek Górecki
Kazimierz Jaśkowski
Andrzej Kabat
Przemysław Kalinowski
Andrzej Matan
Teresa Mróz
Leszek Ogiegło
Aleksander Oleszko
Piotr Stec
Andrzej Torbus
Tadeusz Wiśniewski
Feliks Zedler

 

 

 

 

 

 

Aktualności

  
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2017

  W numerze 9 Redakcja poleca lekturę glosy Antoniego Bojańczyka do wyroku SN z 19.11.2015 r. (II KK 212/15). Autor krytycznie ocenia stanowisko SN, który przyjął, że zeznania świadka składane w toku różnych stadiów jednego postępowania stanowią ten sam dowód (fikcja prawna procesowej jedności wielu dowodów)…

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8/2017

  W wakacyjnym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Krystiana Markiewicza do uchwały SN z 13.05.2016 r. (III CZP 6/16) na temat podziału majątku wspólnego. Autor zauważa, że obowiązkiem sądu w sprawach działowych, w których zawarto wniosek o ustalenie nierównych udziałów, jest rozstrzyganie o tym dziale w…

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Anety Łazarskiej do uchwały SN z 11.12.2013 r. (III CZP 78/13), która dotyczy doniosłej kwestii, jaką jest problematyka nadużycia praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Uchwała SN wprawdzie dotyczy oceny przez sąd wniosku o odroczenie rozprawy, ale ma tym…

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Teresy Liszcz do wyroku SN z 13.09.2016 r. (III PK 146/15), która aprobuje oficjalną tezę glosowanego wyroku, że o odpowiedzialności deliktowej pracodawcy za skutki wypadku przy pracy w postaci napadu rabunkowego decyduje brak wdrożenia efektywnych mechanizmów ochronnych pracownika.…

Prenumerata

Papierowa

wersja papierowa
czasopisma

Zamów

Prenumerata

Elektroniczna

prenumerata elektroniczna
on-line / LEX reader

Zamów

Pojedyncze

Numery

wersja papierowa
ebook / PDF czasopisma

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.