Miesięcznik


Orzecznictwo Sądów Polskich

Slider
Mlotek Sedziowski 00060

Najstarszy na rynku comiesięczny zbiór orzeczeń sądowych wraz z glosami, wydawany przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy.
Liczba numerów w prenumeracie: 12. 
Czasopismo wydawane wcześniej przez Wydawnictwo LexisNexis.

ISSN 0867-1850 Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych.

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych.

Liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej.

Liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej.

Streszczenia glos w języku angielskim.

Streszczenia glos w języku angielskim.

Skorowidz przedmiotowy.

Skorowidz przedmiotowy.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Orzecznictwo Sądów Polskich” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wkaźnik Index Copernicus Value 2016 (51,90).

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich" wchodzą:

prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
prof. dr hab. Andrzej Bierć
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
prof. dr hab. Lech Gardocki
prof. dr hab. Jan Jończyk
prof. dr hab. Ewa Łętowska
prof. dr hab. Walerian Sanetra
prof. dr hab. Jan Skupiński
prof. dr hab. Janusz Trzciński,
prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2017 r. byli:

Zdzisław Brodecki
Teresa Dukiet-Nagórska
Bogusława Gnela
Edward Gniewek
Jacek Górecki
Kazimierz Jaśkowski
Andrzej Kabat
Przemysław Kalinowski
Andrzej Matan
Teresa Mróz
Leszek Ogiegło
Aleksander Oleszko
Piotr Stec
Andrzej Torbus
Tadeusz Wiśniewski
Feliks Zedler

 

 

 

 

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Orzecznictwa Sądów Polskich", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Archiwum

  
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2018

  W numerze 4/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Roberta Zawłockiego do wyroku Sądu Najwyższego z 21.06.2017 r., II KK 98/17, która dotyczy właściwej oceny przestępstwa wypadku mniejszej wagi i właściwego w tym celu użycia instytucji społecznej szkodliwości czynu.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 3/2018

  W numerze 3/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Aleksandra Chłopeckiego do wyroku SN z 20.10.2016 r., II CSK 549/15, która poświęcona jest kwestii istnienia (lub nie) zobowiązania inkorporowanego w papierze wartościowym po tzw. „utracie ważności” tego papieru wartościowego.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2018

  W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2017

  W numerze 12 Redakcja poleca lekturę glosy Aleksego Goettela do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 15.05.2017 r. (II FPS 2/17), w której poruszono problem odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od…

Please publish modules in offcanvas position.