Miesięcznik


Orzecznictwo Sądów Polskich

Slider
Mlotek Sedziowski 00060

Najstarszy na rynku comiesięczny zbiór orzeczeń sądowych wraz z glosami, wydawany przez Wolters Kluwer Polska SA we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

 • wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych,
 • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej,
 • streszczenia glos w języku angielskim,
 • skorowidz przedmiotowy.


ISSN 0867-1850

Liczba numerów w prenumeracie: 12.
Czasopismo wydawane wcześniej przez Wydawnictwo LexisNexis.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Orzecznictwo Sądów Polskich” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wkaźnik Index Copernicus Value 2016 (51,90).

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich" wchodzą:

prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
prof. dr hab. Andrzej Bierć
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
prof. dr hab. Lech Gardocki
prof. dr hab. Jan Jończyk
prof. dr hab. Ewa Łętowska
prof. dr hab. Walerian Sanetra
prof. dr hab. Jan Skupiński
prof. dr hab. Janusz Trzciński,
prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2017 r. byli:

Zdzisław Brodecki
Teresa Dukiet-Nagórska
Bogusława Gnela
Edward Gniewek
Jacek Górecki
Kazimierz Jaśkowski
Andrzej Kabat
Przemysław Kalinowski
Andrzej Matan
Teresa Mróz
Leszek Ogiegło
Aleksander Oleszko
Piotr Stec
Andrzej Torbus
Tadeusz Wiśniewski
Feliks Zedler

 

 

 

 

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Orzecznictwa Sądów Polskich", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Aktualności

  
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2018

  W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2017

  W numerze 12 Redakcja poleca lekturę glosy Aleksego Goettela do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 15.05.2017 r. (II FPS 2/17), w której poruszono problem odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od…

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2017

  W numerze 11 Redakcja poleca lekturę glosy Agnieszki Jurzec-Jasieckiej i Andrzeja Jasieckiego do uchwały SN z 8.10.2015 r., III CZP 57/15, w której autorzy omówili propozycję rozwiązania pojawiającego się często w praktyce problemu pozywania wspólnoty mieszkaniowej przez członka jej zarządu. Zaproponowane przez Sąd rozwiązanie oparte…

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2017

  W numerze 10 Redakcja poleca lekturę glosy Pawła Mazura do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 19.10.2016 r., III CZP 5/16 na temat rękojmi za wady fizyczne po darowiźnie udziału we współwłasności przedmiotu sprzedaży. W omawianym wyroku SN stwierdził, że uprawnienie do odstąpienia od umowy…

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 





Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.