Kwartalnik


Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych

Slider
ISSN 1232-7107

ISSN 1232-7107

"Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" – Kwartalnik samorządu terytorialnego. Jedyne w Polsce czasopismo stanowiące zbiór dorobku orzeczniczego poświęcone problemom prawnym samorządu terytorialnego. Kwartalnik zawiera niepublikowane nigdzie orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych, jak również wyroki Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych – wszystkie z omówieniami i komentarzami ekspertów. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń oraz glos i komentarzy. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

Każdy z numerów "Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych" zawiera:

 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z komentarzem,
 • orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych z omówieniami,
 • wyroki sądów administracyjnych z omówieniami,
 • rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów z omówieniami,
 • uchwały regionalnych izb obrachunkowych z omówieniami,
 • liczne glosy przedstawicieli teorii i praktyki samorządowej,
 • skorowidz rzeczowy,
 • skorowidz aktów prawnych.


Liczba numerów w prenumeracie: 4.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (50,25).

Aktualności

  
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2017

  Trzeci numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:1) uchwał spółki wodnej i stwierdzenia ich nieważności – tu wyrok TK z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) wraz z omówieniem Mirosława Steca;2) zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi – wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (decyzja SKO w Krakowie 10 lutego 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2017

  W numerze 2 z 2017 roku Kwartalnika uwadze Czytelnika polecamy w szczególności następujące orzeczenia wraz z omówieniami: postanowienie SKO w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. dot. odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska); decyzję SKO we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. dot. zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska);

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2017

  W numerze pierwszym „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” publikujemy orzeczenia wraz z omówieniami, a także glosy mające żywotne znaczenie dla zdecydowanej większości obywateli. I tak, warto zwrócić uwagę na: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) z omówieniem Mirosława Steca dot. prawa do „becikowego”; decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2016 r. z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej dot. zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji;

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2016

  Czwarty numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

Recenzenci

W 2016 r. recenzentami w „Orzecznictwie w Sprawach Samorządowych” byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski
 • prof. UG, dr Bogdan Cybulski
 • dr hab. Jarosław Dobkowski
 • prof. UWM, dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Joanna Jagoda
 • prof. UŚ, prof. dr hab. Leon Kieres
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik
 • prof. UMSC, dr Ryszard Paweł Krawczyk
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr Justyna Przedańska
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • Krystyna Sieniawska
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Anna Wierzbica
 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma

 

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.