Kwartalnik


Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych

Slider
ISSN 1232-7107

ISSN 1232-7107

"Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" – Kwartalnik samorządu terytorialnego. Jedyne w Polsce czasopismo stanowiące zbiór dorobku orzeczniczego poświęcone problemom prawnym samorządu terytorialnego. Kwartalnik zawiera niepublikowane nigdzie orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych, jak również wyroki Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych – wszystkie z omówieniami i komentarzami ekspertów. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń oraz glos i komentarzy. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

Każdy z numerów "Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych" zawiera:

  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z komentarzem,
  • orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych z omówieniami,
  • wyroki sądów administracyjnych z omówieniami,
  • rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów z omówieniami,
  • uchwały regionalnych izb obrachunkowych z omówieniami,
  • liczne glosy przedstawicieli teorii i praktyki samorządowej,
  • skorowidz rzeczowy,
  • skorowidz aktów prawnych.

Liczba numerów w prenumeracie: 4.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (53,04)

Aktualności

Komitet redakcyjny

W skład Kolegium redakcyjnego kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” wchodzą:

 

Prenumerata

Papierowa

wersja papierowa
czasopisma

Zamów

Prenumerata

Elektroniczna

prenumerata elektroniczna
on-line / LEX reader

Zamów

Pojedyncze

Numery

wersja papierowa
ebook / PDF czasopisma

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej