Kwartalnik


Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych

Slider
ISSN 1232-7107

ISSN 1232-7107

"Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" – Kwartalnik samorządu terytorialnego. Jedyne w Polsce czasopismo stanowiące zbiór dorobku orzeczniczego poświęcone problemom prawnym samorządu terytorialnego. Kwartalnik zawiera niepublikowane nigdzie orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych, jak również wyroki Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych – wszystkie z omówieniami i komentarzami ekspertów. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń oraz glos i komentarzy. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

Każdy z numerów "Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych" zawiera:

 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z komentarzem,
 • orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych z omówieniami,
 • wyroki sądów administracyjnych z omówieniami,
 • rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów z omówieniami,
 • uchwały regionalnych izb obrachunkowych z omówieniami,
 • liczne glosy przedstawicieli teorii i praktyki samorządowej,
 • skorowidz rzeczowy,
 • skorowidz aktów prawnych.


Liczba numerów w prenumeracie: 4.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (50,25).

Aktualności

  
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2017

  Trzeci numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:1) uchwał spółki wodnej i stwierdzenia ich nieważności – tu wyrok TK z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) wraz z omówieniem Mirosława Steca;2) zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi – wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (decyzja SKO w Krakowie 10 lutego 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2017

  W numerze 2 z 2017 roku Kwartalnika uwadze Czytelnika polecamy w szczególności następujące orzeczenia wraz z omówieniami: postanowienie SKO w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. dot. odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska); decyzję SKO we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. dot. zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska);

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2017

  W numerze pierwszym „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” publikujemy orzeczenia wraz z omówieniami, a także glosy mające żywotne znaczenie dla zdecydowanej większości obywateli. I tak, warto zwrócić uwagę na: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) z omówieniem Mirosława Steca dot. prawa do „becikowego”; decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2016 r. z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej dot. zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji;

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2016

  Czwarty numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

Recenzenci

W 2017 r. recenzentami w „Orzecznictwie w Sprawach Samorządowych” byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski
 • prof. UG, dr Bogdan Cybulski
 • dr hab. Jarosław Dobkowski
 • prof. UWM, dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Joanna Jagoda
 • prof. UŚ, prof. dr hab. Leon Kieres
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik
 • prof. UMSC, dr Ryszard Paweł Krawczyk
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr Justyna Przedańska
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • Krystyna Sieniawska
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Anna Wierzbica
 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma

 

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.