Państwo i Prawo

Miesięcznik

Slider
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

ISSN 0031-0980

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową:

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

polską bibliografię prawniczą

polską bibliografię prawniczą

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Państwo i Prawo” Autor otrzymuje 13 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (56,88).

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie
i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie
się z przedstawicielami redakcji.

 

Redakcja

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Państwa i Prawa", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Aktualności

  
 • Zaproszenie na debatę "Jaka demokracja?"

  Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” prof. Andrzej Wróbel oraz Wolters Kluwer Polska S.A. zapraszają na debatę „Państwa i Prawa” „Jaka demokracja?” w której udział wezmą prof. dr hab. Henryk Domański prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz prof. dr hab. Marcin Król 

 • 
 • Państwo i Prawo 11/2017

  Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Grzybowski, Argumentum a contrarioCelem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z wnioskowaniem a contrario. Autorzy zwracają uwagę, że ten typ rozumowania prawniczego nie został wyczerpująco opracowany w polskim prawoznawstwie. W tym kontekście dokonują kilku podstawowych ustaleń dotyczących charakteru i głębokiej…

 • 
 • Państwo i Prawo 10/2017

  Marek Zubik, O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzeniaArtykuł zawiera konstytucyjnoprawne refleksje dotyczące zmian politycznych zachodzących w Polsce. Zmian, które można uznać za naruszające niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Artykuł koncentruje się na problemach związanych z obowiązkami pracowników akademickich i…

 • 
 • Państwo i Prawo 9/2017

  Leszek Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucjiReformy ustrojowe podejmowane w obecnej kadencji parlamentu mają tak zasadniczy charakter, że nie dziwi pojawienie się w debacie politycznej propozycji przystąpienia do prac nad nową konstytucją. Powstaje więc pytanie, czy Polska znajduje się…

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" wchodzą:

Komitet redakcyjny

 • Jan Barcz Janusz
 • Barta Stanisław
 • Biernat Wojciech
 • Brzozowski (sekretarz komitetu)
 • Leszek Garlicki
 • Tomasz Giaro
 • Edward Gniewek
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Zbigniew Kmieciak
 • Leszek Kubicki
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Ryszard M. Małajny
 • Maria Matey-Tyrowicz
 • Cezary Mik
 • Maksymilian Pazdan
 • Stanisław Piątek
 • Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • Walerian Sanetra
 • Mirosław Sitarz
 • Stanisław Waltoś
 • Marek Wąsowicz
 • Roman Wieruszewski
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Eleonora Zielińska
 • Adam Zieliński
 • Bronisław Ziemianin
 • Czesława Żuławska
 

Członkowie zagraniczni

 • Timea Drinoczi
 • Jan Filip
 • Christophe Hillion
 • Carlos Flores Juberías
 • Adam Łazowski
 • Bertrand Mathieu
 • Franz C. Mayer
 • Józef Mélèze-Modrzejewski
 • Ladislav Orosz
 • Fernando Reviriego Picón
 • Wojciech Sadurski
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2016 r. byli:

 • Ewa Bagińska
 • Jan Barcz
 • Janusz Barta
 • Stanisław Biernat
 • Bogumił Brzeziński
 • Kazimierz Działocha
 • Lech Garlicki
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Roman Hauser
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Ireneusz C. Kamiński
 • Zbigniew Kmieciak
 • Cezary Kosikowski
 • Leszek Kubicki
 • Roman Kwiecień
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Cezary Mik
 • Zygmunt Niewiadomski
 • Lech K. Paprzycki
 • Stanisław Piątek
 • Walerian Sanetra
 • Jacek Sobczak
 • Tomasz Stawecki
 • Krzysztof Ślebzak
 • Stanisław Waltoś
 • Roman Wieruszewski
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Adam Zieliński
 • Marek Zubik
 • Czesława Żuławska
 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.