Państwo i Prawo

Miesięcznik

Slider
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

ISSN 0031-0980

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową:

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

polską bibliografię prawniczą

polską bibliografię prawniczą

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Państwo i Prawo” Autor otrzymuje 13 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (56,88).

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie
i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie
się z przedstawicielami redakcji.

 

Redakcja

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Państwa i Prawa", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Aktualności

  
 • Państwo i Prawo 5/2018

  Krzysztof Kaleta, Sądownictwo konstytucyjne a teoria demokracji Zagadnienie demokratycznej legitymizacji władzy sędziów konstytucyjnych od zarania idei sądowej kontroli konstytucyjności prawa stanowi przedmiot niegasnącego sporu. Spór ten toczy się równolegle w dyskursie teoretycznym i praktycznym, jednakowo zajmuje konstytucjonalistów, filozofów prawa oraz teoretyków…

 • 
 • Państwo i Prawo 4/2018

  Jan Barcz, Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat „2+4” Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (podpisany 12.09.1990 r.) uregulował zasadnicze sprawy związane ze zjednoczeniem Niemiec (3.10.1990 r.): wycofanie wojsk radzieckich z terytorium ówczesnego NRD, zagwarantowanie, że zjednoczone Niemcy…

 • 
 • Państwo i Prawo 3/2018

  Jerzy Skorupka, O niekonstytucyjności art. 258 § 2 k.p.k. Celem opracowania jest wykazanie, że przepis art. 258§2 KPK rozumiany zgodnie z uchwałą SN (7) z 19.01.2012 r., I KZP 18/11, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art.…

 • 
 • Państwo i Prawo 2/2018

  Ryszard M. Małajny, Pojęcie konstytucji Autor rozpoczyna swe rozważania od analizy etymologii i znaczeń nazwy „konstytucja”. Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego czasownika constituere, oznaczającego ustanawianie, urządzanie, uporządkowywanie, nadawanie określonej formy; w domyśle – podstawom ustrojowym państwa.

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" wchodzą:

Komitet redakcyjny

 • Ewa Bagińska
 • Jan Barcz
 • Stanisław Biernat
 • Bogumił Brzeziński
 • Wojciech Brzozowski (sekretarz Komitetu)
 • Lech Garlicki
 • Tomasz Giaro
 • Zbigniew Hajn
 • Antoni Hanusz
 • Tomasz Kaczmarek
 • Małgorzata Król-Bogomilska
 • Leszek Kubicki
 • Roman Kwiecień
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Jerzy Pisuliński
 • Nina Półtorak
 • Mirosław Sitarz
 • Jacek Sobczak
 • Tomasz Stawecki
 • Krzysztof Ślebzak
 • Stanisław Waltoś
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Adam Zieliński
 • Czesława Żuławska
 

Członkowie zagraniczni

 • Timea Drinoczi
 • Jan Filip
 • Christophe Hillion
 • Carlos Flores Juberías
 • Adam Łazowski
 • Bertrand Mathieu
 • Franz C. Mayer
 • Józef Mélèze-Modrzejewski
 • Ladislav Orosz
 • Fernando Reviriego Picón
 • Wojciech Sadurski
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2017 r. byli:

 • Ewa Bagińska
 • Jan Barcz
 • Bogumił Brzeziński
 • Lech Garlicki
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Wojciech Góralski
 • Zbigniew Hajn
 • Roman Hauser
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Ireneusz C. Kamiński
 • Zbigniew Kmieciak
 • Cezary Kosikowski
 • Leszek Kubicki
 • Roman Kwiecień
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Leszek Mitrus
 • Zygmunt Niewiadomski
 • Lech K. Paprzycki
 • Stanisław Piątek
 • Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Jacek Sobczak
 • Krzysztof Ślebzak
 • Stanisław Waltoś
 • Marek Wąsowicz
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Adam Zieliński
 • Marek Zubik
 • Czesława Żuławska
 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.