Państwo i Prawo

Miesięcznik

Slider
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

ISSN 0031-0980

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową:

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

polską bibliografię prawniczą

polską bibliografię prawniczą

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Państwo i Prawo” Autor otrzymuje 13 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (64,82).

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie
i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie
się z przedstawicielami redakcji.

 

Redakcja

 

 

Aktualności

  
 • Państwo i Prawo 6/2017

  Maria Kruk, Język polski jako narzędzie komunikacji prawodawcy i prawnikaArtykuł jest referatem wygłoszonym na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN 29 września 2016 r., poświęconym problematyce języka polskiego, jako instrumentu komunikacji między prawodawcą i prawnikami a społeczeństwem. Przedstawia genezę i istotę pojęć…

 • 
 • Państwo i Prawo 5/2017

  Andrzej Malinowski, Pomiar czytelności polskiego tekstu prawnegoArtykuł przedstawia problemy związane z oceną czytelności tekstu prawnego. Omówiona została konstrukcja wybranych miar czytelności tekstów języka ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem miar dostosowanych do własności języka polskiego.

 • 
 • Państwo i Prawo 4/2017

  Paweł Złamańczuk, Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania w procesach medycznych przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaZgodnie z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie.

 • 
 • Państwo i Prawo 3/2017

  Jerzy Zajadło, Pojęcie „imposybilizm prawny” a polityczność prawa i prawoznawstwaGłównym celem artykułu jest krytyczna analiza pojęcia „imposybilizm prawny”, które pojawiło się w ostatnich latach w polskim języku polityczno-prawnym. Pozornie ma ono służyć przezwyciężeniu pewnych rzekomych niemożności występujących w procesie tworzenia i…

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" wchodzą:

Komitet redakcyjny

 • Jan Barcz Janusz
 • Barta Stanisław
 • Biernat Wojciech
 • Brzozowski (sekretarz komitetu)
 • Leszek Garlicki
 • Tomasz Giaro
 • Edward Gniewek
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Zbigniew Kmieciak
 • Leszek Kubicki
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Ryszard M. Małajny
 • Maria Matey-Tyrowicz
 • Cezary Mik
 • Maksymilian Pazdan
 • Stanisław Piątek
 • Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • Walerian Sanetra
 • Mirosław Sitarz
 • Stanisław Waltoś
 • Marek Wąsowicz
 • Roman Wieruszewski
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Eleonora Zielińska
 • Adam Zieliński
 • Bronisław Ziemianin
 • Czesława Żuławska
 

Członkowie zagraniczni

 • Timea Drinoczi
 • Jan Filip
 • Christophe Hillion
 • Carlos Flores Juberías
 • Adam Łazowski
 • Bertrand Mathieu
 • Franz C. Mayer
 • Józef Mélèze-Modrzejewski
 • Ladislav Orosz
 • Fernando Reviriego Picón
 • Wojciech Sadurski
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2016 r. byli:

 • Ewa Bagińska
 • Jan Barcz
 • Janusz Barta
 • Stanisław Biernat
 • Bogumił Brzeziński
 • Kazimierz Działocha
 • Lech Garlicki
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Roman Hauser
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Ireneusz C. Kamiński
 • Zbigniew Kmieciak
 • Cezary Kosikowski
 • Leszek Kubicki
 • Roman Kwiecień
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Cezary Mik
 • Zygmunt Niewiadomski
 • Lech K. Paprzycki
 • Stanisław Piątek
 • Walerian Sanetra
 • Jacek Sobczak
 • Tomasz Stawecki
 • Krzysztof Ślebzak
 • Stanisław Waltoś
 • Roman Wieruszewski
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Adam Zieliński
 • Marek Zubik
 • Czesława Żuławska
 

Prenumerata

Papierowa

wersja papierowa
czasopisma

Zamów

Prenumerata

Elektroniczna

prenumerata elektroniczna
on-line / LEX reader

Zamów

Pojedyncze

Numery

wersja papierowa
ebook / PDF czasopisma

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.