Kwartalnik


Polski Proces Cywilny

Slider
Mlotek Sedziowski 00060

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

ISSN 2082-1743

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Kwartalnik zawiera:

Artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa.

Artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa.

Analizy praktycznych zagadnień prawnych.

Analizy praktycznych zagadnień prawnych.

Odpowiedzi na pytania prawne.

Odpowiedzi na pytania prawne.

Recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych.

Recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych.

Informacje dotyczące środowiska procesualistów.

Informacje dotyczące środowiska procesualistów.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Polski Proces Cywilny” Autor otrzymuje 6 punktów.

Rada programowa

W skład Rady programowej kwartalnika „Polski Proces Cywilny” wchodzą:

Henryk Dolecki
Tadeusz Ereciński
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Jacek Gudowski
Janusz Jankowski
Stanisława Kalus
Miklós Kengyel
Krzysztof Knoppek
Kazimierz Lubiński
Andrzej Marciniak
Elwira Marszałkowska-Krześ
Vytautas Nekrošius
Henryk Pietrzkowski
Piotr Pogonowski
Andrzej Zieliński

 

 

 

 

 

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny” wchodzą:

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Paweł Grzegorczyk
Krystian Markiewicz
Marcin Walasik
Karol Weitz (redaktor naczelny) więcej ›
Piotr Rylski (sekretarz redakcji) więcej ›

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Polski Proces Cywilny” w 2016 r. byli:

Sławomir Cieślak
Anna Hrycaj
Andrzej Jakubecki
Volodymyr Kossak
Jerzy Pisuliński
Andrzej Torbus
Karol Weitz
Tadeusz Wiśniewski
Feliks Zedler

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Polskiego Procesu Cywilnego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Polski Proces Cywilny 1/2018

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 1/2018 warto polecieć artykuł Feliksa Zedlera, Pozbawienie wierzycieli prawa głosowania nad układem zawieranym w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W artykule przedstawiono cel regulacji prawnej dotyczącej pozbawiania niektórych wierzycieli prawa głosowania nad układami zawieranymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz postępowaniach upadłościowych, jak również podstawy takiego pozbawienia i postępowanie…

 • 
 • Polski Proces Cywilny 4/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 4 warto polecieć artykuł Roberta Obrębskiego, Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym. Autor zauważa, że instytucja legitymacji procesowej nie jest pojmowana jednolicie ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Różnie bywa także definiowana.

 • 
 • Polski Proces Cywilny 3/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 3 warto polecieć artykuł Marcina Dziurdy „Zastępstwo Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu cywilnym”. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została 1.01.2017 r. zastąpiona przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa instytucja wykonuje obligatoryjne zastępstwo Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.

 • 
 • Polski Proces Cywilny 2/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 2 warto polecieć tekst Marty Romańskiej, „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”, który jest poświęcony systemowi środków zaskarżenia znanych polskiej procedurze cywilnej oraz orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, w których wypowiadał się o zgodności przepisów dotyczących poszczególnych środków…

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.