Miesięcznik


Przegląd Prawa Handlowego

Slider
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom.

ISSN 1230-2996
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (57,41).

Rada programowa

 W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Barta
prof. Emilio Castorina
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
prof. Julian Juergensmeyer
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
dr Jerzy Modrzejewski
prof. dr hab. Józef Okolski
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajski
prof. dr hab. Marek Safjan
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Ireneusz Weiss
dr Leight Williams

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" wchodzą:

dr Wiesław Opalski (redaktor naczelny)
dr Małgorzata Modrzejewska (zastępca redaktora naczelnego)
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego w 2016 r. byli:

dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Teresa Grzeszak
doc. dr Marek Grzybowski
dr hab. Marta Litwińska-Werner
doc. dr Jerzy Modrzejewski
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
prof. dr hab. Józef Okolski
dr Wiesław Opalski
dr hab. Konrad Osajda
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
dr Cezary Wiśniewski

Aktualności

  
 • Przegląd Prawa Handlowego 7/2017

  W numerze 7 polecamy m.in. następujące artykuły: Marek Krzysztof Kolasiński, Ugody patentowe o odwróconej płatności jako porozumienia o antykonkurencyjnym celu Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dopuszczalności traktowania ugód patentowych o odwróconej płatności jako porozumień mających antykonkurencyjny cel. Autor przedstawia pojęcie porozumień o antykonkurencyjnym celu oraz zarysowuje aktualną linię unijnej judykatury w tej…

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 6/2017

  W numerze 6 polecamy m.in. następujące artykuły: Krzysztof Felchner, Anna Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego Karnoprawna ochrona unijnych praw własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa polskiego jest zagadnieniem złożonym i kontrowersyjnym. Nie doczekała się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 5/2017

  W numerze 5 polecamy m.in. następujące artykuły:Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski, Ochrona prawa do prywatności „osoby zamożnej” Artykuł przedstawia problematykę ochrony prawa do prywatności osób zamożnych w kontekście publikacji informacji dotyczących ich majątku.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 4/2017

  W numerze 4 polecamy m.in. następujące artykuły:Anna Zbiegień-Turzańska, Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze problemy prawne, jakie wiążą się z wykonywaniem szczególnych zasad reprezentacji w prawie spółdzielczym.

Prenumerata

Papierowa

wersja papierowa
czasopisma

Zamów

Prenumerata

Elektroniczna

prenumerata elektroniczna
on-line / LEX reader

Zamów

Pojedyncze

Numery

wersja papierowa
ebook / PDF czasopisma

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.