Miesięcznik


Przegląd Prawa Handlowego

Slider
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom.

ISSN 1230-2996
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,90).

Rada programowa

 W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Barta
prof. Emilio Castorina
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
prof. Julian Juergensmeyer
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
dr Jerzy Modrzejewski
prof. dr hab. Józef Okolski
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajski
prof. dr hab. Marek Safjan
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Ireneusz Weiss
dr Leight Williams

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" wchodzą:

dr Wiesław Opalski (redaktor naczelny)
dr Małgorzata Modrzejewska (zastępca redaktora naczelnego)
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego w 2016 r. byli:

dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Teresa Grzeszak
doc. dr Marek Grzybowski
dr hab. Marta Litwińska-Werner
doc. dr Jerzy Modrzejewski
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
prof. dr hab. Józef Okolski
dr Wiesław Opalski
dr hab. Konrad Osajda
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
dr Cezary Wiśniewski

Aktualności

  
 • Przegląd Prawa Handlowego 11/2017

  Dominika Wajda, Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym. W Polsce istnieją jedynie szczątkowe regulacje prawne w odniesieniu do grup spółek, mimo że większość spółek kapitałowych funkcjonuje właśnie jako zgrupowania. Problematyka ta jest jednak coraz częściej przedmiotem zainteresowania judykatury, która stara się wypełniać „legislacyjną białą plamę”.

 • 
 • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego

  Ogłoszenie konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowegoWydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2016/2017.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 10/2017

  Andrzej Szumański, Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przedmiotem opracowania jest analiza szczególnych regulacji prawnych sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zamieszczonych w różnych ustawach, pojawiających się w polskim ustawodawstwie począwszy od końca XX wieku.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 9/2017

  Numer 9 „Przeglądu Prawa Handlowego” w całości został poświęcony konferencji naukowej Forum Prawa Spółek, która odbyła się 19.05.2017 r. w Łodzi. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana ochrona wierzycieli w spółkach handlowych. Problematyka ta stanowi jedno z kluczowych zagadnień będących przedmiotem analiz i dociekań teoretycznych, jak również zajmuje ważne miejsce w…

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.