Miesięcznik


Przegląd Prawa Publicznego

Slider
Przegląd Prawa Publicznego
Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

ISSN 1896-8996

Czytelnicy Przeglądu Prawa Publicznego mają dostęp do:

artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego

artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego

orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych

orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych

glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

recenzji najciekawszych publikacji

recenzji najciekawszych publikacji

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 7 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (55,40).

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” w 2017 r. byli:

Kazimierz Bandarzewski
Dorota Dąbek
Bogdan Dolnicki
Zofia Duniewska
Andrzej Dziadzio
Filip Grzegorczyk
Barbara Jaworska-Dębska
Wiesław Kisiel
Zbigniew Kmieciak
Beata Kucia-Guściora
Czesław Martysz
Marek Mączyński
Zygmunt Niewiadomski
Jerzy Paśnik
Stefan Płażek
Małgorzata Stahl
Aleksandra Wiktorowska
Tadeusz Włudyka
Tadeusz Woś
Halina Zięba-Załucka
Jan Zimmermann

Redakcja

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” wchodzą:

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Szkoła Głowna Handlowa
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Stahl
prof. zw. dr hab. Tadeusz Woś, Uniwersytet Jagielloński
prof. zw. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jaap Hage, Maastricht University
prof. Timo Koivurova, Lapland University in Rovaniemi
doc. dr Martin Kopecký, Charles University in Prague

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Przeglądu Prawa Publicznego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Aktualności

  
 • Przegląd Prawa Publicznego 2/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/2 polecamy lekturę artykułu Haliny Zięby-Załuckiej „Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat”. W artykule autorka wskazuje na potrzebę wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który sam nie stanowi prawa. Dlatego do przywrócenia stanu konstytucyjności potrzebna jest reakcja prawodawcy, który uzupełnia system prawny o normy zgodne z Konstytucją. Wówczas…

 • 
 • Przegląd Prawa Publicznego 1/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/1 polecamy lekturę artykułu Hanny Duszki-Jakimko i Beaty Kozickiej, Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego. Tekst przedstawia problematykę znaczenia postulatów jasności prawa oraz przejrzystości języka prawnego w procesie jego stosowania, jak również wpływ tych postulatów na jakość wykładni prawa.

 • 
 • Przegląd Prawa Publicznego 12/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/12 polecamy lekturę artykułu Beaty Stępień-Załuckiej „Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?”. Zasadniczym przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest, zgodnie z tytułem, ukazanie istoty stabilności prawa. Niemniej jednak równie ważne było dla autorki ukazanie najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie tej stabilności i destabilizację prawa inicjowaną przede…

 • 
 • Przegląd Prawa Publicznego 11/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/11 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania w oparciu o ustawę o zmianie ustawy − Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 11.03.2016 r.” Artykuł koncentruje się przede wszystkim na odnalezieniu, a także zbadaniu rzeczywistego celu, który przyświecał…

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.