Miesięcznik


Przegląd Sądowy

Slider
Przegląd Sądowy

Przegląd Sądowy

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony naukowym i prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Porusza aktualne problemy związane z interpretacją i stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

ISSN 0867-7255

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji; tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

 

Miesięcznik zawiera:

artykuły - około 6-8 w każdym numerze

artykuły - około 6-8 w każdym numerze

glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów.

glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów.

Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Sądowy” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (54).

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Sądowy” w 2016 r. byli:

prof. dr hab. Mirosław Bączyk
prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska
dr hab. Paweł Grzegorczyk
prof. dr hab. Zygmunt Kwaśniewski
prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
dr hab. Konrad Osajda
prof. ALK dr hab. Lech Paprzycki
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Skorupka
prof. dr hab. Karol Weitz
prof dr hab. Wojciech Zalewski
prof. dr hab. Kazimierz Zawada

Procedura recenzyjna w "Przeglądzie Sądowym"

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Przeglądu Sądowego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Aktualności

  
 • IX edycja konkursu „Przeglądu Sądowego”

  Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłasza IX edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

 • 
 • Przegląd Sądowy 7-8/2017

  W dniu 1.09. września 2017 r. przypada kolejna rocznica utworzenia Sądu Najwyższego, a tym samym powstania sądownictwa polskiego w XX w. Setna rocznica powstania Sądu Najwyższego, która jest jednocześnie rocznicą wznowienia działalności sądów polskich, stanowi istotny punkt odniesienia dla polskiej tradycji wymiaru sprawiedliwości. Robert Jastrzębski w artykule Stulecie Sądu Najwyższego…

 • 
 • Przegląd Sądowy 6/2017

  Artykuł Piotra Tulei, Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny, przedstawia ustrojowe podstawy pytań prawnych, charakterystykę pytań prawnych oraz znaczenie przesłanki funkcjonalnej dla rozgraniczenia kompetencji sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Autor wskazuje na wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozstrzygania spraw przez Trybunał Konstytucyjny i szuka odpowiedzi na…

 • 
 • Przegląd Sądowy 5/2017

  Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są funkcjonariuszami publicznymi zatrudnionymi w specyficznym organie kontroli przestrzegania prawa przez organy legislacyjne oraz władzę wykonawczą. Andrzej Marian Świątkowski szczegółowo analizuje status pracowniczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego w artykule Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Część I. Cechy charakterystyczne, nawiązanie służbowego stosunku pracy.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.