Miesięcznik


Samorząd Terytorialny

Slider
Samorząd Terytorialny
Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego.

ISSN 0867-4973
Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Samorząd Terytorialny” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (58,29).

Aktualności

  
 • Samorząd Terytorialny 12/2016

  Jak pisze w Słowie wstępnym Hubert Izdebski, redaktor naczelny „Samorządu Terytorialnego”: Ćwierćwiecze „Samorządu Terytorialnego” postanowiliśmy uczcić przede wszystkim kontynuacją stałego dążenia do umocnienia – w pewnym sensie już tradycyjnego – charakteru miesięcznika jako pisma naukowego i profesjonalnego, służącego jako platforma wymiany poglądów środowisk i osób zainteresowanych rozwojem samorządu.

 • 
 • Samorząd Terytorialny 11/2016

  W listopadowym wydaniu „Samorządu Terytorialnego” każdy Czytelnik miesięcznika znajdzie tekst go interesujący.Numer otwiera artykuł Kacpra Siwka, w którym autor przedstawia obowiązujące w Polsce zasady równoważenia budżetu bieżącego jednostek samorządu terytorialnego, szczególną uwagę kierując na zagadnienie związane z efektywnością oraz przejrzystością przyjętych uregulowań prawnych. Iwona Sierpowska w tekście Prawo osób niepełnosprawnych…

 • 
 • Samorząd Terytorialny 10/2016

  „Samorząd Terytorialny” zogniskował swój numer 10 wokół treści związanych z kwestiami planistycznymi w samorządzie terytorialnym.Magdalena Małecka-Łyszczek przygotowała tekst poświęcony uwarunkowaniom zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym.

 • 
 • Samorząd Terytorialny 9/2016

  Numer wrześniowy „Samorządu Terytorialnego” jest wyjątkowo bogaty oraz zróżnicowany, zawiera bowiem artykuły pt.: Odpowiedzialność gmin za szkody wyrządzone w związku z działalnością organizacji pozarządowych Rafała Szczepaniaka; Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi.

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wchodzą:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • prof. dr hab. Teresa Rabska
 • Joanna Regulska
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Jerzy Stępień
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2015 r. byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr Maciej Dercz
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr inż. Dariusz Felcenloben
 • dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
 • dr hab. Joanna Jagoda
 • prof. dr hab. Maria Jastrzębska
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UWr
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 • dr Ryszard P. Krawczyk
 • dr hab. Piotr Lisowski
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. WSZiB w Poznaniu
 • prof. dr hab. Janusz Sługocki
 • prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Anna Wierzbica
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 

Prenumerata

Papierowa

wersja papierowa
czasopisma

Zamów

Prenumerata

Elektroniczna

prenumerata elektroniczna
on-line / LEX reader

Zamów

Pojedyncze

Numery

wersja papierowa
ebook / PDF czasopisma

Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej