Miesięcznik


Samorząd Terytorialny

Slider
Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowany przez Wolters Kluwer Polska SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

ISSN 0867-4973

Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Samorząd Terytorialny” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (51,35).

Miesięcznik „Samorząd Terytorialny” jest indeksowany w bazie BazEkon.

Aktualności

  
 • Samorząd Terytorialny 10/2017

  „Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i…

 • 
 • Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską

  Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XV doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.Zobacz…

 • 
 • Samorząd Terytorialny 9/2017

  Numer 9 z 2017 r. „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Aleksandra Panasiuka pt. Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013, w którym autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych.

 • 
 • Samorząd Terytorialny 7-8/2017

  W wakacyjnym, czyli podwójnym, numerze „Samorządu Terytorialnego” polecamy Państwa uwadze następujące artykuły. Związek metropolitalny w województwie śląskim Bogdana Dolnickiego i Romana Marchaja omawiający założenia i istotę związku metropolitalnym w województwie śląskim, który wszedł w życie 7.04.2017 r. ustawą z 9.03.2017 r. Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych Aleksandry…

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wchodzą:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • prof. dr hab. Teresa Rabska
 • Joanna Regulska
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Jerzy Stępień
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2016 r. byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr Michał Bitner
 • dr Maciej Dercz
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • dr inż. Dariusz Felcenloben
 • dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • dr Krzysztof Horubski
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UWr
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • prof. dr hab. Maria Jastrzębska
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UWr
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 • dr hab. Krzysztof Koźbiał
 • dr hab. Piotr Lisowski
 • dr Jarosław Maćkowiak
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
 • dr Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. PWSZ w Legnicy
 • prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • dr hab. Mariusz Swora
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Anna Wierzbica
 •  

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.