Dwumiesięcznik


Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego

Slider
Zeszyty naukowe sądownictwa administracyjnego
Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

ISSN 1734-803X
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.
Autor otrzymuje 8 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,70).

Aktualności

  
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2018

  Numer 1(76)/2018 ZNSA otwiera artykuł prof. dr. hab. Wojciecha Chróścielewskiego zatytułowany Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W opracowaniu tym dokonana została analiza charakteru prawnego Komisji, w tym zagadnień związanych z jej powołaniem i funkcjonowaniem.

 • 
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2017

  Numer 3/2017 ZNSA otwiera wystąpienie Prezesa NSA profesora Marka Zirk-Sadowskiego, które zostało wygłoszone podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dnia 8 maja 2017 r. w Warszawie. Dokonując analizy działalności sądownictwa administracyjnego w 2016 r. Prezes NSA zwrócił uwagę na podejmowane wysiłki zmierzające do poprawy efektywności kontroli sądowej, pozytywnie oceniając…

 • 
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2017

  Numer 2(71) 2017 ZNSA otwiera artykuł dr. hab. Wojciecha Piątka na temat Wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonuje w nim analizy nowego brzmienia art. 188 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi argumentując, że z uwagi na szybkość oraz efektywność postępowania sądowego powinien on znajdować częste zastosowanie w praktyce…

 • 
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2017

  W pierwszym numerze ZNSA, który ukazał się w 2017 r., została przedstawiona problematyka z zakresu szeroko pojmowanego prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, zarówno w ujęciu prawnomaterialnym, jak i procesowym.

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” wchodzą:

 • Barbara Adamiak
 • Stefan Babiarz
 • Stanisław Biernat
 • Jacek Chlebny
 • Irena Chojnacka
 • Jan Filip
 • Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)
 • Roman Hauser
 • Andrzej Kisielewicz
 • Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)
 • Andrzej Skoczylas
 • Janusz Trzciński (redaktor naczelny)
 • Maria Wiśniewska
 • Andrzej Wróbel
 • Marek Zirk-Sadowski
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” w 2015 r. byli:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • dr Stefan Babiarz
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • dr hab. Jacek Chlebny
 • dr Agnieszka Choduń
 • członek BO NSA Irena Chojnacka
 • sędzia NSA Bogusław Dauter
 • sędzia NSA Janusz Drachal
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 • prof. dr hab. Jan Filip
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
 • sędzia NSA w st. spocz. Bogusław Gruszczyński
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 • dr hab. Małgorzata Jaśkowska
 • dr hab. Gabriela Jyż
 • dr hab. Maciej Kaliński
 • dr Andrzej Kisielewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • prof. dr hab. Wojciech Kocot
 • dr hab. Piotr Korzeniowski
 • dr Adam Krzywoń
 • prof. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • dr hab. Wojciech Piątek
 • dr Piotr Pietrasz
 • dr hab. Nina Półtorak
 • dr hab. Piotr Przybysz
 • sędzia NSA Włodzimierz Ryms
 • dr hab. Wojciech Sawczyn
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 • prof. dr hab. Małgorzata Stahl
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Robert Stefanicki
 • dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • prof. dr hab. Tadeusz Widła
 • sędzia NSA Maria Wiśniewska
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
 • dr hab. Kamil Zeidler
 • prof. dr hab. Marek Zubik
 

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.