Dwumiesięcznik


Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego

Slider
Zeszyty naukowe sądownictwa administracyjnego
Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

ISSN 1734-803X
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.
Autor otrzymuje 8 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 (49,32).

Aktualności

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” w 2017 r. byli:

 • dr hab. Jacek Chlebny
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
 • sędzia NSA Bogusław Dauter
 • sędzia NSA Janusz Drachal
 • dr Anna Dumas
 • dr hab. Magdalena Fedorowicz
 • sędzia NSA w st. spocz. Bogusław Gruszczyński
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • dr hab. Małgorzata Jaśkowska
 • dr hab. Andrzej Kabat
 • sędzia NSA Irena Kamińska
 • prof. dr hab. Karol Kiczka
 • dr Andrzej Kisielewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • dr hab. Agnieszka Krawczyk
 • dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
 • sędzia NSA Sylwester Marciniak
 • dr hab. Artur Mudrecki
 • sędzia NSA Ryszard Pęk
 • dr hab. Wojciech Piątek
 • prof. dr hab. Wojciech Radecki
 • dr hab. Adam Redzik
 • dr hab. Wojciech Sawczyn
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 • prof. dr hab. Małgorzata Stahl
 • dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Robert Stefanicki
 • dr hab. Magdalena Tabernacka
 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • sędzia NSA Maria Wiśniewska
 

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” wchodzą:

 • Barbara Adamiak
 • Stefan Babiarz
 • Jacek Chlebny
 • Irena Chojnacka
 • Wojciech Chróścielewski
 • Jan Filip
 • Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)
 • Roman Hauser
 • Andrzej Kisielewicz
 • Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)
 • Andrzej Skoczylas
 • Janusz Trzciński (redaktor naczelny)
 • Maria Wiśniewska
 • Andrzej Wróbel
 • Marek Zirk-Sadowski
 

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.