Kwartalnik


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Slider
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PPIW jest kontynuacją serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI).

Od połowy 2008 r. kwartalnik wydaje Wolters Kluwer Polska i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego.

ISSN 1689-7080
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Autor otrzymuje 13 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (59,25).

Rada naukowa

W skład Rady naukowej kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

prof. Janusz Barta
prof. Jan Błeszyński
prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska
prof. Thomas Dreier
prof. Bogusław Gawlik 
prof. Reto M. Hilty
prof. Marian Kępiński
prof. Wojciech Kowalski
prof. Ryszard Markiewicz
prof. Bogdan Michalski
prof. Aurelia Nowicka
prof. Ewa Nowińska
prof. Maksymilian Pazdan
prof. Maria Poźniak-Niedzielska
prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
prof. Ryszard Skubisz
prof. Janusz Szwaja
prof. Elżbieta Traple

 

Redakcja

W skład Redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

Andrzej Matlak (redaktor naczelny)
Jan Czempas (redaktor statystyczny)
Dariusz Kasprzycki (redaktor tematyczny)
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
Justyna Ożegalska-Trybalska (redaktor)
Tomasz Targosz (redaktor tematyczny)
Anna Tischner (redaktor tematyczny)
Michał Wyrwiński (redaktor)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”
w 2017 r. byli:

Damian Flisak
Daria Gęsicka
Krzysztof Gienas
Krzysztof Kurosz
Aleksandra Nowak-Gruca
Krzysztof Siewicz
Dorota Sokołowska
Jerzy Szczotka

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji kwartalnika "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Znaki towarowe i ich ochrona

  W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Katedra Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest poruszenie problematyki ochrony znaków towarowych w szerokiej perspektywie.

 • 
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (135)/2017

  W pierwszym tegorocznym, marcowym numerze ZNUJ polecamy intersujący artykuł dr. Krzysztofa Gienasa. Oprogramowanie komputerowe stwarza obecnie możliwość przetwarzania danych dla celów analiz na szeroką skalę. Zadaniem postawionym sobie przez autora w opracowaniu pt. Data mining jako problem prawa autorskiego jest przybliżenie relacji pomiędzy konstrukcjami prawa autorskiego a tzw. data minig.

 • 
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (134)/2016

  W numerze 134 ZNUJ (ostatnim z 2016 r.) zwracamy Państwa uwagę na artykuł prof. Anny Wojciechowskiej pt. „Uwagi do nowelizacji postanowień art. 108 - Prawo własności przemysłowej dotyczących zgłoszenia wzorów przemysłowych”. W artykule są omawiane istotne zmiany, jakie nastąpiły w 2015 r. w obszarze ochrony wzorów przemysłowych w wyniku nowelizacji…

 • 
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (133)/2016

  W najnowszym numerze kwartalnika „ZNUJ” (133/3/2016) polecamy m.in. artykuł prof. Wojciecha Machały dotyczący dozwolonego użytku informacyjnego w prawie autorskim (uwagi na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.). Efektywna i szybka informacja należy obecnie do podstawowych potrzeb społecznych. Powstałe na wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego…

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.